Algemene voorwaarden

 

 

Artikel 1 Fotosessie

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en eventuele reiskosten. 

 

Artikel 2 Prive-gegevens

Agnes Breekweg zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens

(zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 3 Eigendom/auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is ten allen tijden van Agnes Breekweg.

De geportretteerde(n) mag/mogen de kleine resolutie beelden voorzien van logo

die erbij worden gezonden gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website

of social media zoals Facebook, Instagram of Twitter.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen

(of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe.

Bij afname van de digitale bestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken

en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden,

zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.

 

Artikel 4 Producten

De fotografe werkt met een professioneel beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen en correcties.

Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart.

De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

 

Artikel 5 Klachten

De fotografe zal er ten allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen.

Gezien de aard van de reportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden.

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de fotografe te worden meegedeeld.

 

Artikel 6 Leveringstermijn

Agnes Breekweg hanteert 3-4 weken voordat de bestanden bewerkt zijn.

Tijdens de bestelafspraak kan er gekozen worden voor digitale bestanden,

en andere mooie producten.

De levertijd van producten hangt af van het gekozen product,

en bedraagt tussen de 2-4 weken en gaat in nadat de betaling is ontvangen.

 

Artikel 7 Overhandiging beeldmateriaal

Wanneer het beeldmateriaal klaar ligt, krijgt de wederpartij een e-mail ter notificatie.

Het beeldmateriaal wordt door Agnes Breekweg aan de wederpartij overhandigd nadat de volledige factuur is voldaan.

Na het overhandigen gaat het risico op de wederpartij over.

Bij verzending van beeldmateriaal gaat het risico op de wederpartij over vanaf het moment van verzenden.

 

Artikel 8 Bewaren beeldmateriaal

Het beeldmateriaal wordt 2 jaar bewaard door Agnes Breekweg Fotografie.

 

Artikel 9 Ziekte

Het kan gebeuren dat de fotografe ziek is of wordt.

Voor de veiligheid en besmettingsmogelijkheden zal de shoot gecanceled moeten worden.

In dit geval doen we er alles aan om de fotoshoot te verzetten.

 

 

AfdrukkenE-mail